Επικοινωνία

Το Βιβλίο της Καρδιάς δημιουργήθηκε και τελεί υπό την διαχείριση της εταιρίας Sigma Loop Coaching Ltd.